Privacyverklaring Happy Makers

 

29 september  2023

Jouw privacy vind ik belangrijk. Ik hou mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn en dat ze netjes worden gebruikt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat ik bij mijn blog en webwinkel www.happymakersblog.com  allemaal doe met informatie die aan mij wordt verstrekt.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van jou bijhoudt, neem dan contact op met mij.

 

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij een bestelling plaatst worden je persoonsgegevens gebruikt om deze netjes af te kunnen handelen. Ik  krijg informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens , geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres (voorzover deze verstrekt zijn. Ik bewaar deze informatie tot zes maanden nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

 

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van JustHost. JustHost verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JustHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. JustHost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Winacties en nieuwsbrief

 

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties. 

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ik verstrek je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor mijn webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker WooCommerce. WooCommerce zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding –

In mijn webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Cookies
Mijn website en webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie kan worden opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar hiermee kan er ook gezien worden dat je de website weer bezoekt.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt een melding getoond met uitleg over cookies. Hierbij wordt gevraagd om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van de webwinkel werken dan niet goed meer.

 

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers het blog en de webwinkel gebruiken. Ik heb hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ik laat Google de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de webwinkel wijzigt, moet ik ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Happy Makers, Monique van der Vlist
Van Oosten de Bruijnstraat 25

2014 VL Haarlem

info@happymakersblog.com
06 – 30.60.52.25